QuocHung's Blog

Con chợt thấy như mình lạc lõng…. Giữa chợ đời nghiệt ngã bon chen

DƯƠNG TỘC

GIA PHẢ – TỘC DƯƠNG – CHÂU ĐỐC
Lời nói tiêu biểu của họ tộc: “Cây có cội – Nước có nguồn
Gốc Ở tại: Châu Đốc
Các ngày lễ giỗ:
· Ngày tế xuân
· Ngày tế thu
· Ngày hội mả Thanh MinhTổng quan gia phả:
· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là: 4
· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là: . . .
· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là: . . .
Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:
· Nguời làm: Ông Dương Quốc Hùng
· Ở tại: Long Xuyên
· Điện thoại: 0918327010
· Email liên lạc: duongquochung2@gmail.com PHẢ HỆ – PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
 1.1. Dương Vĩnh + Lâm Thị Sển
 ….. 2.1. Dương Duy Tân………….3.1 Dương Thị Ngọc………….3.2. Dương Tỳ Tỷ +

………….3.3. Dương .. . . .  Coón?

………….3.4. Dương . . . . . Quang

………….3.5. Dương . . . Ten

………….3.6.
….. 2.2. Dương Duy Đức + Trương Thị Ngọc Hương

——– 3.1. Dương Thị Vân Khanh – Phan Ngọc Kiến

…………….. 4.1.  Phan Vân Điền Phương

…………….. 4.2. Phan Vân Tùng Phương

…………….. 4.3. Phan Vân Đằng Phương

——– 3.2. Dương Thúy Hằng + Ngô Thành Thi

…………….. 4.1. Ngô Thị Dương Châu

…………….. 4.2. Ngô Thị Nhã Châu

——– 3.3. Dương Quốc Tuấn + Nguyễn Thị Tiết

…………….. 4.1 Dương Chấn Kiệt

——– 3.4. Dương Quốc Hùng + Lý Kim Cúc

…………….. 4.1.  Dương Thanh Trúc

…………….. 4.2. Dương Quốc Khoa

——– 3.5. Dương Thúy Nga

——– 3.6. Dương Thúy Hoa + Phạm Thanh Hùng

.…………….. 4.1. Phạm Dương Phương Uyên

……………… 4.2. Phạm Dương Đăng Huy

——–  3.7. Dương Thúy Huệ + Lê Trọng Kim

—————–4.1. Lê Đức Anh

—————–4.2. Lê Duy Anh

—————–4.3. Lê Kỳ Anh

——–  3.8. Dương Thúy Vân

…..2.3. Dương Thọ Nghĩa

——— 3.1.

——— 3.2.

——— 3.3.

——— 3.4.

…. 2.4. Dương Ngọc Dung + Lâm Minh Chúng

——— 3.1.

——— 3.2.

——— 3.3.

——— 3.4

.…..2.5. Dương Ngọc Liên + Lâm Văn Hưng

——— 3.1.

——— 3.2.

——— 3.3.

——— 3.4.

SƯU TẦM CÁC TỘC DƯƠNG

GIA PHẢ DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
1.1 DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ
…..2.1 DƯƠNG NHẤT KHA
…..2.2 DƯƠNG NHỊ KHA
…..2.3 DƯƠNG TAM KHA (Vua DƯƠNG BÌNH VƯƠNG- 楊平王 – 944-950 )
———-3.1 DƯƠNG NHƯ NGỌC ( Thái Hậu DƯƠNG VÂN NGA) & Vua NGÔ QUYỀN 1.1

1.1 NGÔ QUYỀN
….. 2.1 NGÔ XƯƠNG NGẬP (Thiên Sách Vương- Vua Nhà Ngô 951-954 )
——— 3.1  NGÔ XƯƠNG XÍ
….. 2.2 NGÔ XƯƠNG VĂN ( Nam Tấn Vương -Vua Nhà Ngô 950-965)

Đại Thắng Minh Hoàng Hậu (Dương Vân Nga) & Vua Lê Đại Hành ( 黎大行; Lê Hoàn (黎桓), 941 – 1005)

Các thông tin dưới đây lả sưu tầm theo trang web http://www.vietnamgiapha.com

GIA PHẢ – TỘC DƯƠNG (HOẰNG NÔNG QUẬN) 弘農 – Đà Nẵng

Lời nói tiêu biểu của họ tộc
MỘC HỮU BỔN,THỦY HỮU NGUYÊN 木有本 水有源
Ở tại : ĐÀ NẴNG THÀNH PHỐ HÒA CƯỜNG PHƯỜNG BÌNH AN KHỐI TÂN AN ẤP
Các ngày lễ giỗ:
· Ngày tế xuân ngày 17 tháng 02
· Ngày tế thu ngày 04 tháng 09
· Ngày hội mả NGÀY 12 THÁNG 11
Tổng quan gia phả:
· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 3
· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 5
· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 10
Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:
· Nguời làm: Ông dương hồng cẩm
· Ở tại: đà nẵng
· Điện thoại: 0988094343
· Email liên lạc: duong542004@yahoo.com

VIẾT VỀ GIA SỬ CỦA DÒNG HỌ DƯƠNG TỘC -HOẰNG NÔNG QUẬN
TÔN CÔNG TỔ ĐỨC THIÊN THU NGƯỠNG
TỬ HIẾU TÔN HIỀN VẠN ĐỢI HƯNG
mộc hữu bổn thủy hữu nguyên,câu văn ấy từ ngàn xưa để lại
vật hồ thiên nhơn hồ tổ ,sách lưu truyền muôn thở nào quên
Mộc hữu bổn, Thuỷ hữu nguyên, di chúc của tộc DƯƠNG qua bao thế hệ, lưu truyền lại cho con cháu và đến chúng ta ngày nay, phải chăng đây là một lời khuyên kín đáo của Tiền nhân nhắc nhở chúng ta và lớp người kế tiếp, cần phải nhận thức đúng đắn rằng: Chim có Tổ, người có Tông.
Sự biết ơn và kính thờ Tổ Tiên là bổn phận thiêng liêng, duy nhất của mọi lớp, ngay cả hiện tại và tương lai. Điều này chắc chúng ta chẳng một ai chối cải được.

Thưa Quý vị: Bổn phận đối với Tổ Tiên và trách nhiệm đối với con, cháu nối hậu, là trọng trách chung của lớp người trong tộc hiện tại. Ý thức được trách nhiệm của mình, nên TỘC chúng tôi, một số Thúc, Bá, Phụ, trong gia tộc và lớp cháu Đời thứ 10, trong hoàn cảnh và phương tiện hết sức eo hẹp, song vì bổn phận và trách nhiệm, đã thúc dục chúng ta cố gắng một cách tột mức, để Hội Đồng tu chỉnh Gia Phổ nầy ghi chép lại một vài nét sinh hoạt hiển vinh của di chúc tóm tắt, mà tiền nhân đã lưu hạ lại và sự nối tiếp của cháu con hiện tại và sau nầy, để tránh bớt được điểm thiếu sót có thể xảy ra,biết đâu có ai đó trong tộc họ DƯƠNG đọc được những dòng chữ này mả tìm về được với ông bà tổ tiên thât đáng mừng lắm thay
Gia phổ của họ : DƯƠNG
PHÁI I -hiện ở tại 149 NGUYỄN HỮU DẬT HÒA CƯỜNG ĐÀ NẴNG
PHÁI II-hiện ở tại PHAN ĐĂNG LƯU HÒA CƯỜNG ĐÀ NẴNG
PHÁI III- hiện ở tại HÒA CƯỜNG ĐÀ NẴNG
Không phải ngày nay chúng ta mới tạo ra qua sự tưởng tượng mơ hồ, hoặc ngụy tạo, mà chính đã có từ khi tiền thân Ngài: DƯƠNG VĂN PHỤNG đặt chân đầu tiên lên đất Phong Nam sơ khai cơ nghiệp.
Qua các thời đại nhiểu nhương của các biến chuyển thăng trầm, nên có đôi chỗ bị thiếu sót. Để cập thời tu chỉnh gia phổ nầy, không ngoài gìn giữ Tôn Đích Tổ Tiên, để lưu truyền cho thế hệ sau nầy. Cứ noi gương ghi chép thêm vào mãi mãi (việc sanh, tử, gả, cưới.. v…v…). Đã có một nề nếp sẳn có, cứ thứ lớp mà ghi thêm vào. Với hoài vọng mong giữ gìn cẩn thận, xem như một bửu vật, trước đã tỏ lòng biết ơn tổ tiên và sau nữa khỏi phật ý đấng quá cố đã nghìn năm an giấc. Phổ hệ này làm chữ “Hán” diễn giải Quốc ngữ kèm theo, để được chúng thông suốt một cách thấu triệt, khỏi phải vấp phải câu: Tịch đàm vong cổ.
Kính thuật trình. Làm tại TPHCM ngày 02 tháng 04 năm KỶ SỬU (2009).
Cháu đời thứ 9 – DƯƠNG HỒNG CẨM phụng lập

PHẢ HỆ – PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 DƯƠNG VĂN PHỤNG-BẤT THỨC TÁNH
2.1 DƯƠNG VĂN ĐÍNH-BẤT THỨC TÁNH
2.2 DƯƠNG VĂN KHUÊ(PHÁI NHÌ)-BẤT THỨC TÁNH
3.1 DƯƠNG VĂN MỸ-HÙYNH THỊ BẾP
2.3 DƯƠNG VĂN NỒI(PHÁI 1 CHI 2)-BẤT THỨC TÁNH

Gia phả TỘC DƯƠNG Mai-Lĩnh – Hà Nội
Đức Lưu Quang
Ở tại: Mai-Lĩnh, Thanh-Oai, Hà-Đông
Ngày lễ giỗ
Tế Xuân: Không rõ
Tế Thu: Không rõ
Hội mả: 24/11
Tổng quan gia phả
Số đời là : 7
Số gia đình là : 32
Số người là : 32
Thông tin nguời quản lý gia phả
Tên: Ông Dương Mạnh Hưng
Ở tại: Hà-Nội
Điện thoại : +61.2.97879459
Email : duongmanhhung@hotmail.com
Gia sử
Thủy-Tổ họ Dương Mai-Lĩnh tới lập cư và lập tộc tại xã Mai-Lĩnh, quận Thanh-Oai, tỉnh Hà-Đông vào tiền bán thế kỷ 19. Trong một thời gian ngắn ông đã gây-dựng được một điền-sản đáng kể và trở thành một điền-chủ có thế-lực trong xã. Họ Dương Mai-Lĩnh nhờ công-sức của tổ-phụ qua các thế-hệ đã phát-triển thành một vọng-tộc rất được nể-trọng trong vùng. Dù xuất thân từ nghề canh-nông, các vị tổ-phụ của dòng họ vẫn đặc-biệt quan-tâm đến việc học của con-cháu. Các vị thường đem truyền-thuyết của dòng họ về việc tổ-phụ được an táng vào phần đất có thế hình quản bút và nghiên mực để cỗ-vũ con-cháu theo nghề nghiên-bút. Viễn-kiến này của các tổ-phụ họ Dương đã góp phần rất lớn vào những thành-quả vượt bậc mà con-cháu của dòng họ đạt được trong thời-đại tri-thức sau này.

Ngày nay, con-cháu họ Dương Mai-Lĩnh đã lên tới hàng trăm người và di cư đi khắp thế giới. Tại cố hương chỉ còn 3 gia đình vẫn đang chung-sức lo việc tế tự của dòng họ, đó là gia đình các ông Dương Hoa – trưởng tộc, Dương Quyến – trưởng lão và Dương Tự – trưởng tế. Nhưng dù đi đâu làm gì con-cháu của dòng họ vẫn luôn hướng về đất tổ với tấm lòng biết-ơn và kính-mến.
Phả hệ, phả đồ

1.1 Thủy-Tổ
2.1 Nhị-Tổ I
3.1 Tam-Tổ
4.1 Tứ-Tổ
5.1 Ngũ-Tổ
6.1 Hoa
2.2 Nhị-Tổ II
2.3 Nhị-Tổ III
3.1 Ánh
4.1 Bỉnh
5.1 Biểu
6.1 Tự
7.1 Việt-Anh
7.2 Đức-Anh
5.2 Quyến
6.1 Lâm
4.2 Hoán
5.1 Toán
5.2 Tân
6.1 Lâm-Anh
6.2 Linh
4.3 Huyến
5.1 Hiền
6.1 Hưng
7.1 Tâm-Anh
6.2 Hoa
5.2 Thành
6.1 Ngọc
6.2 Tuấn
5.3 Hùng
6.1 Tùng
6.2 Chi
Tộc ước
Theo một truyền-thuyết của họ Dương đất Mai-Lĩnh, tổ-phụ của dòng họ có một người bạn biết về thuật phong-thủy. Khi tổ-phụ mất, người bạn đó đến chỉ cho tổ-mẫu một phần đất có thế hình quản bút trên nghiên mực và khuyên tổ-mẫu nên an táng tổ-phụ vào phần đất đó nếu muốn con-cháu sau này thành-đạt trên đường học-vấn. Tổ-mẫu nghe lời và từ đó việc học trở thành một truyền-thống quan-trọng bậc nhất của dòng họ. Dù đến giờ chưa có ai trong dòng họ đạt được học-vị cao nhất là tiến-sỹ nhưng việc học vẫn luôn được các đời rất mực tôn-trọng. Học-thức do đó được coi là một phẩm-chất phải có của những người họ Dương Mai-Lĩnh.

GIA PHẢ TỘC Dương ở Nông Vụ – Hà Nam
Lời nói tiêu biểu của họ tộc: Cội nguồn là tất cả
Ở tại Nông vụ , Kim Bảng
Các ngày lễ giỗ:
· Ngày tế xuân 18/01 âm lịch
· Ngày tế thu 15/7 âm lịch
· Ngày hội mả 18/1 âm lịch
Tổng quan gia phả:
· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 5
· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 53
· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 93
Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:
· Nguời làm: Ông Dương Anh Bình
· Ở tại: Hà Nội
· Điện thoại: 048848646
· Email liên lạc: binh_gcal@yahoo.com.vn

PHẢ HỆ – PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 Dương Tiến Chức-Lê Thị Mái-Lại thị Nhất-Nguyễn thị Khảm-Phạm thị Nhương
1.1 Dương Hữu Lân-Dương Thị Thái
2.1 Dương Thị Quí-Dương Thị Chấn-Dương Thị Cỏn-Dương Thị Huấn-Dương Thị Huý-Dương Thị Chân
2.2 Dương Thị Chấn
2.3 Dương Thị Quí
2.4 Dương Thị Cỏn
2.5 Dương Thị Huấn
2.6 Dương Thị Huý
1.2 Dương Hữu Ân-Nguyễn Thị Giơi
2.1 Dương văn Coóng-Dương văn Lang-Chu thị Khanh
3.1 Dương Văn Hiếu-Dương Quốc Doanh-Dương Thị Thấm-Dương Thị Thoa-Dương Thị Cúc-Dương Thị Bình-Dương Thị Lanh
4.1 Dương Vân Anh
4.2 Dương Trung Dũng-Nguyễn Thị Hạnh
5.1 Dương Trung (gì đây Dũng ơi)-Dương Ngọc Huyền
4.3 Dương Việt Hà
4.2 Dương Thị Lanh
4.3 Dương Thị Bình
4.4 Dương Thị Cúc
4.5 Dương Văn Hiếu
5.1 Dương Thị Lương
5.2 Dương Văn Tài
5.3 Dương Thị Lơ
5.4 Dương Quốc Biểu
4.6 Dương Thị Thoa
4.7 Dương Thị Thấm
2.2 Dương Văn Coóng
2.3 Dương Tiến Cấp-Nguyễn Thị Thỉ
2.1 Dương Thị Mậu
3.2
3.3 Dương Anh Thắm-Trịnh Thanh Phương-Dương Thị Bất
4.1 Dương Anh Nam-Dương Anh Minh-Dương Anh Bình-Nguyễn thị Hường-Dương Tố An-Dương Quỳnh Thanh-Dương Mị Châu-Dương Phương Đông-Nguyễn thị Hải Yến-Lê Thị Lan
5.1 Dương Anh Sơn
5.2 Dương Yến Linh
5.3 Dương Anh Vũ
3.2 Dương tố An
3.3 Dương Quỳnh Thanh
4.4 Dương Anh Minh-Lê Thị Lan
5.1 Dương Thuỳ Trang
5.2 Dương Thị Quỳnh
4.5 Dương Anh Nam-Nguyễn thị Hường
5.1 Dương Thu Sương
5.2 Dương Tùng Lâm
4.6 Dương mị Châu
4.7 Dương Phương Đông
2.4 Dương Văn Thân-Lại Thị Đĩnh
3.1 Dương Văn Tuất
3.2 Dương Quang Vinh-Dương Văn Tuất-Dương Thị Loan-Dương Thị Dậu
3.3 Dương Thị Dậu
3.4 Dương Thị Loan
3.5 Dương Quang Vinh-Lê thị Ngát
4.1 Dương Văn Quang
4.2 Dương Thị Hoa
4.3 Dương Văn Cường

Gia phả TỘC Dương – Bình Định
Lá rụng về cội
Ở tại: Bình Định
Ngày lễ giỗ
Tế Xuân: Không rõ
Tế Thu: Không rõ
Hội mả: Mùng 09 tháng chạp
Tổng quan gia phả
Số đời là : 4
Số gia đình là : 4
Số người là : 8
Thông tin nguời quản lý gia phả
Tên: Ông Dương Minh
Ở tại: HCM
Điện thoại : 0983246366

Email : minhdn@dongabank.com.vn
Thủy tổ dòng họ
Thủy tổ của tộc họ Dương xuất phát từ Nghệ An, sau đó di cư bằng thuyền lớn từ Nghệ An vào đảo Hải Minh (Qui Nhơn). Các anh em của Thủy Tổ làm nghề đánh bắt thủy sản ở vùng Hải Minh. Sau đó Thủy Tổ mới ghé vào vùng Nhơn Mỹ an Thạnh và lập nhánh ở Nhơn Phú. sinh ra 3 người con là Dương Lợi, Dương Thuần…Sau này Nội Tổ sinh ra bao gồm: Dương Thống, Dương Thành, Dương Thanh, Dương Nhảy, Dương Thiệu. Trong đó là Dương Nhảy là ba tôi, hiện đang sống ở Qui Nhơn còn các bác, chú đều đã qua đời, tôi muốn lập cây gia phả để có thể tỏ chút lòng hiếu nghĩa với các bậc sinh thành, tổ tiên…

Phả hệ, phả đồ
1.1 Dương Thuần
2.1 Dương Nhảy-Dương Thiệu-Dương Thành
3.1 Dương Ngọc Ba-Dương Ngọc Năm-Dương Ngọc Minh
4.1 Dương Nguyễn Ngọc Nguyện

GIA PHẢ – TỘC Dương Xuân – Hà Nội
Lời nói tiêu biểu của họ tộc
Gia phả do ông Dương Minh Khôi – Trưởng tộc thực hiện
Ở tại Thường Tín
Các ngày lễ giỗ:
· Ngày tế xuân 12 tháng Giêng
· Ngày tế thu
· Ngày hội mả
Tổng quan gia phả:
· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 15
· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 151
· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 151
Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:
· Nguời làm: Ông Dương Minh Khôi
· Ở tại: Hà Nội
· Điện thoại: 0904070749
· Email liên lạc: duongminhkhoi@gmail.com
PHẢ HỆ – PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 Dương Quý Công – Phố
2.1 Dương Quý Công – Lạc Danh
3.1 Dương Quý Công – Phúc Thành
4.1 Dương Văn Núi
5.1 Dương Văn Khê
6.1 Dương Văn Hiểu
6.2 Dương Văn Tiến
7.1 Dương Đình Bóng
8.1 Dương Xuân Hiển
9.1 Dương Xuân Đối
7.2 Dương Đình Vân
8.1 Dương Văn Hào
7.3 Dương Đình Tốt (Tý)
5.2 Dương Văn Sưu
5.3 Dương Văn Cưu
5.4 Vô Danh
5.5 Vô Danh
4.2 Dương Quý Công – Phúc Tuyên
2.2 Dương Quý Công – Phúc Vạn
3.1 Dương Quý Công – Phúc Đa
4.1 Dương Quý Công – Cương Dũng
5.1 Dương Quý Công – Châu Hiền
6.1 Dương Văn Lân
7.1 Dương Văn Đa
4.2 Dương Văn Bế
2.3 Dương Quý Công – Phúc Thụ
3.1 Dương Quý Công – Tảo Sáng
3.2 Dương Quý Công – Phúc Chính
4.1 Dương Văn Xỉ
4.2 Dương Quý Công – Phúc Bảo
5.1 Dương Xuân Nghi
6.1 Dương Xuân Hoạt
7.1 Dương Xuân Hựu
8.1 Dương Xuân Bích
9.1 Dương Xuân Đích
9.2 Dương Xuân Khả
9.3 Dương Xuân Cổn
6.2 Dương Xuân Kế
5.2 Dương Xuân Ngạc
5.3 Dương Xuân Ngoạn
6.1 Dương Xuân Mãn
7.1 Dương Xuân Mão
6.2 Dương Gia Hội
7.1 Dương Xuân Bích
8.1 Dương Xuân Ước
9.1 Dương Xuân Huy
10.1 Dương Xuân Đán
9.2 Dương Xuân Trạch (Cụ Sáu)
10.1 Dương Xuân Tụng
11.1 Dương Xuân Nam
11.2 Dương Xuân Thúc (Trưởng Thúc)
12.1 Dương Xuân Thuận
13.1 Dương Thị Yến
13.2 Dương Thị Oanh
13.3 Dương Minh Khôi-Nguyễn Thị Nga – vợ
14.1 Dương Minh Hằng
14.2 Dương Minh Hải
15.1 Dương Hải Linh
15.2 Dương Minh Nguyên
14.3 Dương Minh Hà-Hoàng Thu Hương – Vợ
15.1 Dương Hoàng An Khanh
15.2 Dương Minh Khánh
13.4 Dương Minh Ngọc
13.5 Dương Thị Liên
13.6 Dương Thị Xim
12.2 Dương Xuân Hòa
12.3 Dương Xuân An
12.4 Dương Xuân Lạc (Tư)
13.1 Dương Xuân Sơn
11.3 Dương Xuân Thảo (Hai Sếu)
12.1 Dương Xuân Tùng (Thông)
13.1 Dương Xuân Linh (Tuấn)
14.1 Dương Xuân Hùng
12.2 Dương Xuân Minh
13.1 Dương Xuân Đức
14.1 Dương Xuân Phúc
13.2 Dương Xuân Hậu
14.1 Dương Xuân Trường
13.3 Dương Xuân Lợi
12.3 Dương Xuân Giang
12.4 Dương Xuân Tiến
13.1 Dương Hoài Nam
13.2 Dương Việt Hà
11.4 Dương Xuân Dung (Ba Dung)
12.1 Dương Xuân Hợp
13.1 Dương Xuân Huy
13.2 Dương Xuân Hưởng
14.1 Dương Công Minh
10.2 Dương Xuân Thụ
11.1 Dương Xuân Hải (Cả Tiếu)
12.1 Dương Xuân Trường
12.2 Dương Xuân Lượng
13.1 Dương Xuân Hải
6.2 Dương Xuân Lương
7.1 Dương Xuân Dương
12.3 Dương Xuân Khuê
12.4 Dương Xuân Minh
13.1 Dương Xuân Phong
14.1 Dương Xuân Khánh
14.2 Dương Xuân Nam
12.5 Dương Xuân Tuấn
10.3 Dương Xuân Tín
11.1 Dương Xuân Vượng (Cả Hiệp)
12.1 Dương Xuân Thung (Thịnh)
13.1 Dương Xuân Tuấn
13.2 Dương Xuân Nhất
13.3 Dương Xuân Việt
14.1 Dương Xuân Cường
13.4 Dương Xuân Quốc
14.1 Dương Xuân Khánh
14.2 Dương Xuân Nghĩa
14.3 Dương Xuân Nam
13.5 Dương Xuân Thành
14.1 Dương Xuân Quang
12.2 Dương Xuân Đạt
12.3 Dương Xuân Phương
13.1 Dương Xuân Thao
13.2 Dương Kỳ Phong
12.4 Dương Xuân Thư (Dũng)
13.1 Dương Xuân Tùng
14.1 Dương Xuân Bảo
13.2 Dương Xuân Bách
12.5 Dương Xuân Hùng
9.3 CHI HẢI PHÒNG
8.2 Dương Xuân Thục
9.1 Dương Xuân Thược
9.2 Dương Xuân Quý
9.3 Dương Xuân Chất
10.1 Dương Xuân Thụy (Thụ)
11.1 Dương Xuân Hương
12.1 Dương Xuân Thắng (Là)
13.1 Dương Xuân Thường
14.1 Dương Xuân Dũng
12.2 Dương Xuân Trung
13.1 Dương Xuân Hiếu
12.3 Dương Xuân Sơn
11.2 Dương Xuân Long
11.3 Dương Xuân Tý
10.2 Dương Xuân Lan
11.1 Dương Xuân Lộc
11.2 Dương Xuân Lai
11.3 Dương Xuân Lâm
11.4 Dương Xuân Tỵ
9.4 Dương Xuân Quế
10.1 Dương Xuân Vũ
11.1 Dương Xuân Sắc
11.2 Dương Xuân Đài
12.1 Dương Xuân Hải
9.5 Dương Xuân Con
7.2 Bà cô Dương Thị Bẩm
7.3 Dương Xuân Bổng

GIA PHẢ – TỘC Dương Ngọc – Nam Định
Lời nói tiêu biểu của họ tộc
Ở tại Ý Yên
Các ngày lễ giỗ:
· Ngày tế xuân Không rõ
· Ngày tế thu Không rõ
· Ngày hội mả tháng 3 âm lịch
Tổng quan gia phả:
· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 4
· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 19
· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 25
Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:
· Nguời làm: Ông Dương ngọc Vinh
· Ở tại: Ha Noi
· Điện thoại: 0976767220
· Email liên lạc: matdo.timdo@gmail.com
VIẾT VỀ GIA SỬ CỦA DÒNG HỌ
Họ Dương Ngọc ở Ý Yên, Nam Định là một họ lớn, có từ lâu đời. Hàng năm đến tháng 3 âm lịch đều tổ chức giỗ họ. Hiện nay, con cháu trong họ đi làm ăn, công tác ở xa nhiều, nên làm gia phả để con cháu nhớ về nguồn gốc của mình.

Có một nhánh của họ Dương ngọc hiện sinh sống ở huyện YÊN Khánh và thị xã Tam Điệp của tỉnh Ninh Bình, ở Thành phố Đà Nẵng.

Ông trưởng họ hiện nay là ông Dương Ngọc Phúc, công tác tại Bộ Quốc Phòng, Hà Nội.
Mọi thông tin xin liên hệ anh Dương Ngọc Vinh, số dt: 0976767220

PHẢ HỆ – PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 Dương Ngọc Kiểm
2.1 Dương Ngọc Hạnh
3.1 Dương Ngọc Phúc-Huyền
4.1 Dương Ngọc Trường Giang
3.2 Dương Ngọc Thụ
3.3 Dương Ngọc Minh
2.2 Dương Viết Bé-Văn Thị Chỉ
3.1 Dương Ngọc Bắc-Phạm Thị Khánh Yên
4.1 Dương Thị Ngọc Hà
4.2 Dương Ngọc Hải
3.2 Dương Ngọc Sơn-Nguyễn Thị Thanh Chính
4.1 Dương Ngọc Thảo Nguyên
3.3 Dương Ngọc Vinh
2.3 Dương Thị Thanh
2.4 Dương Ngọc Thân
3.1 Dương Ngọc Thắng
3.2 Dương Ngọc Tuấn
2.5 Dương Thị Thìn
2.6 Dương Thị Mến

GIA PHẢ – TỘC Dương – Tiền Giang
Lời nói tiêu biểu của họ tộc None
Ở tại Gò Công

GIA PHẢ – TỘC DƯƠNG – Thừa Thiên Huế
Lời nói tiêu biểu của họ tộc
Ở tại : Không rõ

Các ngày lễ giỗ:
. Ngày tế xuân Không rõ
· Ngày tế thu 2 THÁNG 7
· Ngày hội mả Không rõ
Tổng quan gia phả:
· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1
· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1
· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0
Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:
· Nguời làm: Ông NGUYỄN HỮU LỘC
· Ở tại: ĐÀ NẴNG
· Điện thoại: 0903504661
· Email liên lạc: nhloc@vnn.vn

Gia phả tộc Dương – Bạc Liêu & Cà Mau
Gia phả TỘC Dương – Cà Mau
Ở tại: Tp.HCM – Bạc Liêu & Cà Mau
Ngày lễ giỗ
Tế Xuân:
Tế Thu:
Hội mả:
Tổng quan gia phả
Số đời là : 1
Số gia đình là : 1
Số người là : 0
Thông tin nguời quản lý gia phả
Tên: Ông Dương Hoàng Kiệt
Ở tại: Tp.HCM
Điện thoại : 0906 990 375
Email : kiettamgiang@yahoo.com

GIA PHẢ – TỘC DƯƠNG – An Giang
Lời nói tiêu biểu của họ tộc
Là nơi lưu trữ thông tin của gia đình họ Dương
Ở tại LONG XUYÊN

GIA PHẢ – TỘC Dương Văn – Nghệ An

Lời nói tiêu biểu của họ tộc
Chi nhánh họ Dương Văn tại huyện Đô Lương – Nghệ An
Ở tại
Các ngày lễ giỗ:
· Ngày tế xuân Rằm tháng giêng
· Ngày tế thu Rằm tháng giêng
· Ngày hội mả 04-Tháng Chạp- Âm lịch hàng năm
Tổng quan gia phả:
· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1
· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1
· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0
Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:
· Nguời làm: Ông Duong Quoc Tu
· Ở tại: Da nang
· Điện thoại: 05113 696787
· Email liên lạc: admvnp3@yahoo.com

GIA PHẢ – TỘC Dương – Hà Nam
Lời nói tiêu biểu của họ tộc
Cội nguồn là tất cả
Ở tại Đồng Lý – Lý Nhân
Các ngày lễ giỗ:
· Ngày tế xuân
· Ngày tế thu
· Ngày hội mả 10/03
Tổng quan gia phả:
· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1
· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1
· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0
Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:
· Nguời làm: Ông Dương Quang Dương
· Ở tại: Hà Nam
· Điện thoại: 0982241413
· Email liên lạc: htv3_hung@yahoo.com

GIA PHẢ – TỘC Dương – Ninh Bình
Lời nói tiêu biểu của họ tộc
Ở tại Kim Sơn – Ninh Bình

GIA PHẢ – TỘC Dương Xuân – Nam Định

Lời nói tiêu biểu của họ tộc
“Dù ai buôn bán trăm nghề MƯỜI BA THÁNG SÁU thì về dâng hương Dù ai buôn bán trăm đường Tổ Cô ta giỗ thường RẰM THÁNG BA”
Ở tại: Thôn Trung Tiến (Làng Sở Thượng cũ), Xã yên Hưng, Huyện Ý Yên
Các ngày lễ giỗ:
· Ngày tế xuân
· Ngày tế thu
· Ngày hội mả rằm tháng 3, 13 tháng 6
Tổng quan gia phả:
· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 7
· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 25
· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 42
Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:
· Nguời làm: Ông Dương Quốc Dũng
· Ở tại: Nam Định
· Điện thoại: 0978955155
· Email liên lạc: dqdungmta@yahoo.com
PHẢ HỆ – PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC
1.1 Dương Phúc Thịnh-Hà Thị Điệp
2.1 Dương Đình Rạng-Hiệu Từ Tịnh
3.1 DƯƠNG ĐÌNH THÚC-Hà Thị Kiểm
4.1 Dương Xuân Khá -Hiệu Đoan Trang-Phạm Thị Đụn-Trần Thị Vui
5.1 Dương Xuân Phương-Nguyễn Thị Đưởng-Lường Thị Uất-Hà Thị Lược-Dương Thị Đạm
6.1 Dương Xuân Dục (Vô tự)
6.2 Dương Xuân Vân (Vô tự)
6.3 Dương Xuân Tiêu
7.1 Dương Hồng Vận-Hoàng Thị Thân-Hà Thị Thảo
7.2 Dương Thị Én
7.3 Dương Thị Đạt
7.4 Dương Thị Oanh
7.5 Dương Thị Nguyệt
7.6 Dương Nghĩa Vụ-Phạm Thị Liên
6.4 Dương Thị Bơ
6.5 Dương Thị Sinh
6.6 Dương Thị Lới
6.7 Dương Thị Thán
4.2 Dương Xuân Mạch
3.2 DƯƠNG XUÂN ĐỤN-Phạm Thị Việt
3.3 DƯƠNG THÚC ĐOÀI-Nguyễn Thị Lãng
3.4 DƯƠNG ĐÌNH LỆ-Phạm Thị Uyên-Nguyễn Thị Liên
2.2 Dương Nhất Nương
2.3 Dương Nhị Nương
2.4 Dương Tam Nương

GIA PHẢ – TỘC Dương Gia – Hà Nam
Lời nói tiêu biểu của họ tộc
Ở tại: An Đổ, Bình Lục
Các ngày lễ giỗ:
· Ngày tế xuân
· Ngày tế thu
· Ngày hội mả 4/1
Tổng quan gia phả:
· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1
· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1
· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0
Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:
· Nguời làm: Ông Dương Thế Kựu
· Ở tại: Hà Nội
· Điện thoại: 2754276
· Email liên lạc: thekuu@gmail.com

GIA PHẢ – TỘC Dương – Hà Nội

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

Thôn Phú Mỹ, Xã Thư Phú, Huyện Thường Tín

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Thành Tiền

· Ở tại: Hà Nội

· Điện thoại: 0978182197

· Email liên lạc: tienduong034@gmail.com

GIA PHẢ
TỘC Dương Đình – Thanh Hóa

Lời nói tiêu biểu của họ tộc
Danh gia Thịnh Vượng Vinh hiển ngàn đời Con Cháu Hiếu Thảo

Ở tại

Xuân Hòa, Thọ Xuân

GIA PHẢ
TỘC Dương Công – Lạng Sơn

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

Bắc Sơn

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Công Thuấn

· Ở tại: Lạng Sơn

· Điện thoại: 01279593039

· Email liên lạc: thuanfun@gmail.com

GIA PHẢ
TỘC Duong – Vĩnh Phúc

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

yen lac

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông duong tu

· Ở tại: Ha Noi

· Điện thoại: 0917357066

· Email liên lạc: tudq85@gmail.com

GIA PHẢ
TỘC Dương – Hải Phòng

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Đức Vinh

· Ở tại: Hà Nội

· Điện thoại: 01228429068

· Email liên lạc: vinh782000@yahoo.com

GIA PHẢ
TỘC Dương – Quảng Bình

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

Đồng Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình – Việt nam

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Cao Thế

· Ở tại: Quảng Bình

· Điện thoại: 0523641113

· Email liên lạc: duongthevn@gmail.com

GIA PHẢ
TỘC Dương – Quảng Nam

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

Điện Phương-Điện Bàn

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương phú Hùng

· Ở tại: Quảng Nam

· Điện thoại: 0982007066

· Email liên lạc: duongphuhungckt@gmail.com

GIA PHẢ
TỘC Dương – Hà Nội

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

Dương Xá

GIA PHẢ
TỘC Dương Tấn – Tây Ninh

Lời nói tiêu biểu của họ tộc
Phú quý bất năng dâm – bần tiện bất năng di – Uy vũ bất năng khuất.

Ở tại

Gia Bình, Trảng Bàng, Tây Ninh

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả 24/1 và 30/1

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông dương công đức

· Ở tại: HCM

· Điện thoại: 0903.904.971

· Email liên lạc: vuongduc@anlacson.com.vn

Gia phả tộc Dương
Đồng Tháp

Tân Phú Trung-SaDec
Gia phả TỘC Dương – Đồng Tháp

Con ngươì có tổ,có tông Như cây có cội,như sông có nguồn.

Ở tại: Tân Phú Trung-SaDec
Ngày lễ giỗ

Tế Xuân:

Tế Thu:

Hội mả:
Tổng quan gia phả

Số đời là : 3

Số gia đình là : 18

Số người là : 18
Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông Dương Tấn Hùng

Ở tại: BRVT

Điện thoại : 0643771211

Email : hduongtan@yahoo.com.vn
Phả hệ, phả đồ

1.1 Dương Văn Cương
1.1 Dương Thị Tiết
1.2 Dương Thị Thiệt
1.3 Dương Thị Thà
1.4 Dương Văn Hóa
3.1 Dương Pháp(?) Tây
2.2 Dương Tấn Hưng
3.1 Dương Tấn Hùng
1.5 Dương Văn Tài
2.1 Dương Thị Lộc
2.2 Dương Thị Thọ
2.3 Dương Kim Cúc
2.4 Dương Tấn Hùng
3.1 Dương Tấn Hào
3.2 Dương Thị Ngọc Hiệp
2.5 Dương Thị Ngọc Thu
1.6 Dương Văn Thông
1.7 Dương Văn Thái

GIA PHẢ
TỘC Dương – Bắc Giang

Lời nói tiêu biểu của họ tộc
Tìm về nguồn cội!

Ở tại

Nam Ninh- Danh Thắng- Hiệp Hoà

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả 16/12 (Âm lịch)

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Văn Hà

· Ở tại: Bắc Giang

· Điện thoại: 02403673603

· Email liên lạc: duongvanhahh@gmail.com

GIA PHẢ
TỘC Dương – Cà Mau

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

Đầm Dơi

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Vinh

· Ở tại: Hồ Chí Minh

· Điện thoại: 0822468829

· Email liên lạc: kevind325@gmail.com

GIA PHẢ
TỘC duong bach – Bắc Giang

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

phi mo -lang giang

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông duong bach bac

· Ở tại: bac giang

· Điện thoại: 01676324922

· Email liên lạc: duongbachbac@gmail.com

GIA PHẢ
TỘC Dương – Hà Nội

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

Thôn Hà Phong, xã Liên Hà, Huyện Đông Anh

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Thanh Tùng

· Ở tại: Hà Nội

· Điện thoại: 0439653608

· Email liên lạc: tungdt_54@vnu.edu.vn

VIẾT VỀ GIA SỬ CỦA DÒNG HỌ

Ngày 10 – 06 – Đinh Hợi (tức 23 – 7 – 2007)

Tôi đã ghi toàn bộ gia phả các cụ họ Dương chi trên và chi dưới và nghiên cứu tìm ra qua đối chiếu cái gì qua các cụ đời trước của họ chi trên và chi dưới cũng như cành của nhà ta từ cụ tổ “Đồng Nhội” còn có thể để biết được một cách tổng thể như sau!

Từ ngày có cụ tổ họ Dương chi trên là cụ Dương Phúc Khánh đến nay qua bao biến động của xã hội. Lúc hòa bình lúc chiến tranh, lúc nhà nước do các triều đại vua chúa quản lý, lúc do các thế lực ngoại bang xâm lược cai trị các cụ họ ta cũng như nhân dân cả nước biết bao gian nan mất mát. Có lúc các triều đại phong kiến Trung Hoa xâm lược chúng đốt phá hết những gì các cụ đời trước ghi lại cho con cháu đời sau để chúng ngu dân làm cho con cháu không biết tổ tiên đâu mà thờ. Nhưng may thay sức bền qua truyền miệng còn giữ lại được ít nhiều và cũng có thể kẻ thù không thể đốt phá được hết, nên nó còn lại nhưng không đầy đủ. Mặt khác do trình độ ghi chép của mỗi người có hạn và cũng chỉ ghi lại trong phạm vi gia đình nhỏ mà mình hoặc cành nhà mình thôi.

Nên nay con cháu chủ yếu theo hàng còn lại ông này gọi cụ kia là ông hay cụ – kỵ mà lần ra. Cũng có chỗ nhầm cả hàng đó là vì theo tục khiêm tốn gọi em là chú (thay con, rồi nhầm cả hàng bố sang hàng con cũng có. Rồi thì tình cảm anh em họ hàng không muốn mất nhau nhưng nguồn gốc không rõ nên cũng còn nhiều băn khoăn về hàng…)

Nay tôi thành tâm tìm hiểu đã xin mượn gia phả của họ Dương chi trên và họ Dương chi dưới và qua tham khảo họ Dương Dâm Bến, họ Dương Hà Lỗ và qua việc cùng ông Thiện trưởng chi nhà mình xây mộ các cụ cùng ông Thiện mở gia phả cành nhà mình để lấy tên các cụ đi khắc bia về gắn cho các mộ các cụ nên mới nắm được tương đối cụ thể chính xác cành nhà mình thôi. (tức từ đời tôi trở nên là 9 đời).

Dương Văn Tấn

Hệ thống gia phả họ Dương Hà Phong như sau:

Dưới thời Lê (Lê Sơ và Lê Trung Hưng) do hoàn cảnh xã hội lúc đó cụ Dương Phúc Khanh đã từ quê hương Thanh Hóa ra vùng kẻ dạy học và cũng từ đó cụ sinh cơ lập nghiệp ở vùng này. Một ngày nọ cụ đi dạy học tối không thấy về đến khi con cháu đi tìm thì mối đã xông lên đầy một nấm mộ to. Gia đình đón thầy về cúng hỏi thì thầy bảo chỗ cụ nằm là huyệt tốt được phúc cho con cháu thế là từ đó ngôi mộ ở bãi Lỗ Khê sang Hà Hương bây giờ thành mộ tổ của cả họ. Nay là trường Liên Hà.
Còn gốc Thanh Hóa thì cũng không ai biết cụ thể ở vùng nào. Ngày nay qua Hội khoa học lịch sử quốc gia và các nhà nghiên cứu của họ như ngài Dương Trung Quốc tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam cũng xác định cụ Dương Đình Nghệ người làng ràng nay thuộc xã Thiệu Dương huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa là cụ tổ của họ Dương toàn Quốc, là vị Anh Hùng Dân Tộc của đất nước.
Năm 2004 ngày 9 và 10 tháng tư âm là ngày giỗ thứ 1067 năm, ngày mất của người và trước đó ngày 9/4 các nhà khoa học lịch sử cùng các chi họ Dương toàn quốc gồm 84 chi họ từ mọi nơi toàn quốc đã về Văn Miếu Quốc Tử Giám Hà Nội, hội thảo khoa học lịch sử nhân kỷ 1135 ngày sinh của người tôi cũng tham gia cả hai ngày một ngày 9/4 ở Hà Nội và ngày 10/4 vào làng Giàng xã Thiệu Dương dự lễ cắt băng khánh thành đền thờ người và tôi cũng đứng lên vận động trong chi nhà ta ủng hộ công đức về đền nộp cho ban liên lạc ông Dương Văn Kiện ở Hà Nội 950.000 đồng. (Ông Dương Văn Kiện nguyên là chánh văn phòng chính phủ đã về nghỉ hưu trí).

GIA PHẢ TỘC DƯƠNG – Dòng họ Dương Việt – Sài Gòn

Lời nói tiêu biểu của họ tộc
NHỚ CỘI SINH MUÔN NGÀN NHÁNH KHOẺ!

BIẾT NGUỒN TẠO VẠN ỨC DÒNG ÊM!

Ở tại

Thành Phố Hồ Chí Minh

GIA PHẢ
TỘC Dương – Bình Dương

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

18/11 ấp bình đường 2,an bình,dỉ an,bình dương

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông DuongThanh Tu

· Ở tại: Bình Dương

· Điện thoại: 01697702292

· Email liên lạc: junthanhtu@yahoo.com

GIA PHẢ
TỘC dương đức – Quảng Bình

Lời nói tiêu biểu của họ tộc
tìm dòng họ khắp nước

Ở tại

tân thủy

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân

· Ngày tế thu

· Ngày hội mả 15/7amlich

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông duongduc su

· Ở tại: quang binh

· Điện thoại: 0978452434

· Email liên lạc: duongducsu86@yahoo.com.vn

TỘC ƯỚC – GIA PHÁP

nếu bạn nào cò họ là dương đức ở khắp mọi miền thì xin liên hệ với mình nha.mình đang tìm nguồn góc dòng họ

dòng DƯƠNG ĐỨC là từ khi ông tổ của dòng họ vẫn giữ .chỉ có tách là DƯƠNG ĐỆ,DƯƠNG VĂN nhưng tập trung vẫn ở xã tân thủy huyện lệ thủy tỉnh quảng bình.nếu bạn nào có thông tin thì xin báo cho mình theo địa của mình duongducsu86@yahoo.com.vn hoặc di động 0978452434 mình cảm ơn

và từ đời trước đến tôi không được thay đổi tên đệm cứ giử DƯƠNG ĐỨC

GIA PHẢ
TỘC Dương – Khánh Hòa

Lời nói tiêu biểu của họ tộc
NHÂN-NGHĨA-LỄ-TRÍ-TÍN

Ở tại

Ngọc Hội, Ngọc Hiệp, TP Nha Trang

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân Không rõ

· Ngày tế thu Không rõ

· Ngày hội mả Không rõ

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Phỉ

· Ở tại: Khánh Hòa

· Điện thoại: 058 826272

· Email liên lạc: dtrongphi@yahoo.com

GIA PHẢ
TỘC Dương – Cà Mau

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

Đầm Dơi

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân Không rõ

· Ngày tế thu Không rõ

· Ngày hội mả Không rõ

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 4

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 27

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 32

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Thống

· Ở tại: Cà Mau

· Điện thoại: 0780858108

· Email liên lạc: bsthongdd@yahoo.com

VIẾT VỀ GIA SỬ CỦA DÒNG HỌ

Họ Dương này xuất xử không rỏ, do các thế hệ trước đây không lưu lại, hiện người lập gia phả chỉ biết từ đời ông cố mà thôi, nên không thể khái quát hếy được gia tộc. Tuy nhiên nếu không viết lưu lại sau này càng thất truyền, nên tôi mạo mụi soạn cắt ngang gia phả này, hy vọng bà con gần xa khi xem có thể bổ sung thêm và dòng tộc họ Dương sẽ có nhiều bổ sung để cho gia phả này ngày càng hoàn chỉnh hơn. góp phần lưu lại cho các đời sau con cháu.
đây là lần đầu được tìm hiểu và kham khảo về gia phả nên khi viết không tránh khỏi những sai sót, rất mong được sự góp ý của bạn đọc gần xa, đặc biệt là dòng tộc họ dương tại Đầm Dơi, cà Mau

PHẢ HỆ – PHẢ ĐỒ TOÀN GIA TỘC

1.1 Dương văn Diện
2.1 Dương Văn Tốt-Võ Thị Tư
3.1 Dương Văn Vĩnh-Tô Thị Hai
4.1 Dương Thị Thuý
4.2 Dương Quốc Huy
4.3 Dương Quốc Nông
4.4 Dương Quốc Hy
4.5 Dương Quốc Hớn
3.2 Dương Thị Nguyệt
3.3 Dương Thị Ngoạc
3.4 Dương Hoàng Diển
3.5 Dương Quốc Thống-Phan Tuyết Phượng
4.1 Dương Gia Bảo-Dương Quốc Bảo
4.2 Dương Gia Bảo
3.6 Dương Thị Màu
3.7 Dương Thị Quốc
3.8 Dương Thị Lệ Hằng
3.9 Dương Bích Ngân
3.10 Quách ….Tiện-Dương Thị Thuý Hằng
4.1 Quách Huyền Thoại
4.2 Quách Công Luận
2.2 Dương Thị Đầm
2.3 Dương Thị Minh
2.4 Dương Thanh Hòa
2.5 Dương Thanh Dân
2.6 Dương Văn Lừa
2.7 Dưong Thị Nhạn

GIA PHẢ
TỘC Dương – Bắc Ninh

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

Bắc Ninh

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân Không rõ

· Ngày tế thu Không rõ

· Ngày hội mả Không rõ

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 2

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 2

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 2

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Manh Dung Duong

· Ở tại: Ha Noi

· Điện thoại: +91264587

· Email liên lạc: dungbk007@Gmail.com

GIA PHẢ
TỘC Dương tộc – Thừa Thiên Huế

Lời nói tiêu biểu của họ tộc
Uống nước nhớ nguồn

Ở tại

Hương Cần, Hương Toàn, Hương Trà

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân 14/1

· Ngày tế thu 15/8

· Ngày hội mả 15/1

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Xuân Diêu

· Ở tại: Ninh Thuận

· Điện thoại: 068.853121

· Email liên lạc: dxdieu@yahoo.com

GIA PHẢ
TỘC DƯƠNG QUANG – Bắc Giang

Lời nói tiêu biểu của họ tộc
UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN

Ở tại

Ngọc Sơn – Hiệp Hoà

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân 12 tháng 2 âm lịch hàng năm

· Ngày tế thu Không rõ

· Ngày hội mả 23 tháng Chạp hàng năm

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 2

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Không hiển thị

· Ở tại: Không hiển thị

· Điện thoại: Không hiển thị

· Email liên lạc: Không hiển thị

Gia phả tộc Dương
Bà Rịa Vũng Tàu

Gia phả TỘC Dương – Bà Rịa Vũng Tàu

Cả họ được nhờ

Ở tại: Không rõ
Ngày lễ giỗ

Tế Xuân: Không rõ

Tế Thu: Không rõ

Hội mả: Không rõ
Tổng quan gia phả

Số đời là : 1

Số gia đình là : 2

Số người là : 1
Thông tin nguời quản lý gia phả

Tên: Ông Dương Nguyễn Anh Tuấn

Ở tại: Bà Rịa – Vũng Tàu

Điện thoại : 0984747981

Email : nooneliveat@yahoo.com

GIA PHẢ
TỘC D­ương – Ninh Bình

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

HUYỆN YÊN KHÁNH

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân Không rõ

· Ngày tế thu Không rõ

· Ngày hội mả Thứ 7 đầu tiên trong tiết Thanh Minh

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Ngọc Tú

· Ở tại: Thành phố Ninh Bình

· Điện thoại: 0916889888

· Email liên lạc: tu_intel@yahoo.com

GIA PHẢ
TỘC Dương – Thừa Thiên Huế

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

Làng Dương Nổ – Huyện Phú Vang

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân Không rõ

· Ngày tế thu Không rõ

· Ngày hội mả Không rõ

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Quân

· Ở tại: Lâm Đồng

· Điện thoại: 0907667250

· Email liên lạc: yangmingjun@gmail.com

GIA PHẢ
TỘC Dương – Bến Tre

Lời nói tiêu biểu của họ tộc

Ở tại

Bến Tre

Các ngày lễ giỗ:

· Ngày tế xuân Không rõ

· Ngày tế thu Không rõ

· Ngày hội mả Không rõ

Tổng quan gia phả:

· Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là 1

· Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là 0

Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

· Nguời làm: Ông Dương Xuân Hiệp

· Ở tại: Hồ Chí Minh

· Điện thoại: 8565015

· Email liên lạc: hiepdx@thuyanhpte.com

Advertisements

28 phản hồi to “DƯƠNG TỘC”

 1. […] Xem trên trang web vietnamgiapha.com và trang “Dương Viết Family” nên mới bổ sung Page “DƯƠNG TỘC“. […]

  • Dương Đức Cảnh Doanh xin tham gia tìm hiểu Cội nguồn tộc Dương said

   Theo Dương Đức Cảnh Doanh , qua lịch sử thì họ Dương ( theo chữ Hán có 3 thời điểm để họ Dương từ nam sông Dương Tử Trung Quốc đến : họ Dương theo cùng Triệu Đà , thời gian 1000 năm bắc thuộc , họ Dương làng Ràng , Dương Đình Nghệ ( 936 trở đi ), theo sử gia Dương Trung Quốc, họ Dương trốn triều Thanh sang Việt Nam là Dương Ngạn Địch vào triều Nguyễn cùng họ hàng thê tử binh lính xin tỵ nạn triều đình Huế. Họ Dương Ở Việt Nam có chữ Hán tượng hình khác nhau : Dương vùng trung du Bắc bộ có bộ ” mộc “, Dương vùng Thanh xứ nghệ có bộ ” tay đá hất, tài gẩy “, Dương vùng Quảng tri Huế trở vào có” bộ liễu leo” , đấy là đặc điểm khi viết tên họ bằng chữ Hán (chữ Trung Quốc ), song qua nhiều năm tháng , ai thích lấy bộ nào viết cho họ của mình thì viết , họ Dương nhiều song xem ra cũng không : Chiếm 1-5 % trong các dân tộc Việt mà thôi !

 2. duong hoang ha said

  Dòng họ Dương cư ngụ ở nhiều tỉnh, nhưng thấy rằng thông tin cội nguồn từ Thanh Hoá mà ra thì rất nhiều. Tôi thấy chúng ta nên lập thành danh sách ở các tỉnh thì dễ xem hơn

  • QuocHung said

   Cám ơn bạn duong Hoang Ha có ý kiến về trang này, thời gian qua vì bận việc nên chưa trả lời bạn, nay rảnh nên ghi mấy dòng này.
   Tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn và hệ thống lại cho khoa học và thân thiện với người xem.
   Thank

   • Dương Đức Cảnh Doanh xin tham gia tìm hiểu Cội nguồn tộc Dương said

    Dương Đức Cảnh Doanh , hậu duệ đời thứ 10 tộc Dương, tuổi này đã ở vai ông, còn hai đời tiếp theo là con tôi + cháu tôi , vậy chi là 12 đời mà tôi biết, hiên đang cư ngụ tại xóm Thông, xã Huống Thượng , huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên, theo di ngôn thì từ Đường Lâm Hưng Yên mà ra ( Đường Lâm ở Sơn Nam có phải là nơi xa hơn nữa không ?). Từ cụ Dương Phúc Tư vào hầu trều Lê( hậu Lê ), rồi Mạc Đăng Dung thoán ngôi nhà Lê, có lần cụ can gián vua Mạc , bất bình cụ xin từ quan, bỏ triều về quê dạy học , Khi quan quân nhà Mạc đánh nhau với bố con Nguyễn Kim (chiến tranh Nam-Bắc triều), Trịnh Tùng vào Thăng Long, và tiếp là Trịnh-Nguyễn phân tranh kéo dài , tộc Dương ly tán và nay tôi mất phần Sơ tổ, chỉ còn phần khởi tổ , kể từ năm 1697 trở đi mà thôi ! Khởi tổ : Dương Trực Dũng mộ ở đầm Vương, lũng tổng Bành, đất Linh Thông, tổng Huống Thượng, phủ Phú Bình, xứ Thái Nguyên ( nay là làng Thông, xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỷ , tỉnh Thái Nguyên ).
    xin liên lạc họ chi Dương qua địa chỉ : canh_doanh@yahoo.com / ĐTDĐ:
    ĐTDĐ : 0913114277 / hoặc thêm vào : http://vn.360plus.yahoo.com/canh_doanh . Xin cảm ơn anh em cùng họ Dương .

 3. Duong vinh phu said

  cam on cac anh cach bac dacho em hjeu them ve ls ho Duong nha minh

 4. Duong vinh phu said

  sao em thay ko co noi j ve dong toc duong vinh o hue vay
  neu bac nao co nhu cau tim hieu co the ll voi em ưa sdt 01658373188

 5. Duong vinh phu said

  mong som co ngay hoi tu

 6. Duong Dinh Công said

  Xin them Gia phả họ Dương Đình ở Huế,
  Chánh quán Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

  Các ngày lễ giỗ:

  · Ngày tế xuân Không rõ

  · Ngày tế thu Không rõ

  · Ngày hội mả Không rõ

  Tổng quan gia phả:

  · Số đời từ thuỷ tổ đến con cháu: Trong gia phả chỉ có ghi đến nay là 9 đời
  Đời 1: Dương Đình Tồn
  Đời 2: Dương Đình Nho
  Đời 3: Dương Đình Hào, Dương Đình Sỹ, Dương Đình Phú, Dương Đình Muôn, Dương Đình Hưng,Dương Đình Đức
  Đời 4: Dương Đình Trượng, Dương Đình Nghi, Dương Đình Phương,
  Đời 5: Dương Đình Lý, Dương Đình Tiền, Dương Đình Lạng, Dương Đình Huấn, Dương Đình Trung, Dương Đình Tín,
  Dương Đình Kế, Dương Đình Lũy.
  Đời 6: Dương ĐìnhÁi, Nhỏ, Dương Đình Liệu, Dương Đình Bảo, Dương Đình Sau,Dương Đình Thứ, Dương Đình Tánh, Dương Đình Khẩn,,
  Dương Đình mản, Dương Đình Hân ,Dương Đình Hiếu, Dương Đình Bụi,Dương Đình Cầu,
  Đời 7:Dương Đình Lác, Dương Đình Dương, Dương Đình Lác Em, Dương Đình Chít, Dương Đình Tồi, Dương Đình Khoai,
  Dương Đình Hựu, Dương Đình Mừng, Dương Đình Sáu, Dương Đình Lễ, Dương Đình Chí,
  Đời 8: Dương Đình Phước, Dương Đình Lộc, Dương Văn Quãng, Dương Chánh Đại, Dương Đức Thắng,
  Dương Đình Công, Dương Đình vinh, Dương Đình Sang, Dương Đình Cương, Dương Đình Cường, Dương Đình Dũng,
  Dương Quang Trí…..
  Đời 9: Dương Đình Đông Hải, Dương Đình Thanh Tú, Dương Đình Tâm Quang, Dương Đình Tâm An,
  Dương Quang Huy, Dương Quang Hoàng, Dương Quang Anh, Dương Quang Thụy, Dương Quang Minh Nhật,
  Dương Chu Hồng Đức, Dương Quang Nhật, Dương Quang Minh …..
  Đời 10: Dương Hồ Anh Đức

  · Số lượng các gia đình từ thuỷ tổ đến con cháu là : rất nhiều chưa thống kê

  · Số lượng các người từ thuỷ tổ đến con cháu là chưa thống kê

  Thông tin nguời đưa Gia Phả này lên:

  · Nguời làm: Ông Dương Đình Công

  · Ở tại: Hồ Chí Minh

  · Điện thoại: 0903359924

  · Email liên lạc: duong_dinhcong@hotmail.com

 7. Mình Dương Đình Thu tại Quảng Ngãi
  duongdinhthu@gmail.com

 8. Dương Thanh Lịch said

  Cháu cũng họ dương
  theo như cháu được biết họ dườn có xuất xứ thừ trung quốc từ đời ông Lam bà Lam
  cụ tổ đầu tiên giờ có mộ là ở Núi đầu voi xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh
  cháu được xem video mọi người đi viếng mộ tổ về thấy đường đi rất khó khăn lội suôi leo rất nhiều bậc thềm mới tới đỉnh núi để viếng mộ tổ
  cháu còn nghe kể về sự tích tại sao dòng họ mình có biểu tượng là hổ là ngày xưa cụ tổ được hổ táng

  • Theo lịch sử khảo lược, tộc Dương có nguồn gốc từ phía Bắc di xuống phương Nam từ lâu, đợt đầu vào thời kỳ Triệu Đà; đợt nhì vào thời nhà Thanh gần đây ; Ở người Hán có 3 dòng Dương : 1/ 杨 ,2/ 阳 3/ 揚 , vì vậy chữ Việt viết DƯƠNG không rõ ra được, chung ta đều cùng mang họ DƯƠNg cả và cư trú ở mỗi vùng miền khác nhau, do lịch sử này nọ mà lưu lạc, biết được gia phả đến đâu, mình thờ tổ theo vùng miền tới đó, họ Dương được xếp hàng thứ 3 trong tốp đông người trên dải đất hình chữ S này ! Kính chúc cháu cùng gia đình mạnh giỏi ! ( qua trang mạng, cũng có lần trao đổi và được biết trong gia đình ta ‘ Anh Quốc Hưng đã mất ‘ chia buồn nhé ! ? )

   • Dương Thanh Trúc said

    Chào chú, ba của cháu, Dương Quốc Hùng, người chủ trang Blog này đã mất ngày 04/11/2011 rồi chú ạ, ba cháu có ý định sẽ làm một gia phả và liên kết, hệ thống với những người mang dòng họ Dương khi ông về hưu. Chưa được bao nhiêu thì ra đi chú ạ. cảm ơn chú đã chia buồn cùng gia đình cháu.

 9. Dương Ngọc Hà said

  Chúng ta là con cháu họ Dương, dù là có những cách viết khác nhau ( Chữ Hán) đều tự hào mang dòng máu họ DƯƠNG. Tôi có tham vọng viết một cuốn sử về họ Dương từ thuỷ tổ đến nay, nhưng sao khó quá và e sức mình không thể đảm đương được. Rất mong được chia sẻ những thông tin hữu ích từ các Bác, Chú, anh, em gần xa.
  lh: duongngocha76@gmail.com
  Chân thành cảm ơn
  Dương Ngọc Hà Nghệ An

  • Điều trước tiên cho phép tôi được gửi lời chào thăm hỏi, kính chúc các thành viên có mang họ DƯƠNG sức khỏe tốt, công tác, làm việc đạt thành quả cao. Vấn đề sử họ tộc chắc khó lắm, ông Dương Trung Quốc nhà sử học mà gia tài của ông ấy không biết đến đâu ! Riêng tôi và chúng ta, các cụ cho biết hoặc điều kiện xưa hạn hẹp biết được đến đâu hay đến đó, còn chung một mái nhà tộc Việt, chi họ chúng ta kết giao theo luật : Gái 3 đời họ ,các con yêu thương nhau gả con cho nhau, trai 5 đời, các con yêu thương nhau gả con cho nhau ” Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ty họ hàng “, ” Bán anh em xa, mua láng giềng gần ” , tôi và chúng ta hãy gắn bó mật thiết với nhau hơn ! Kính chào đại đoàn kết ! ( Tộc Dương có tuổi hệ đời trên dưới 600 năm, tôi biết qua sử sách là từ đất Đường Lâm, tỉnh Sơn Nam – thuộc Hà-Sơn-Bình xưa ).

 10. Dương Xuân Bình, said

  Kính thưa quý cụ cao niên cùng bà con tộc Dương quý mến.
  Thật bất ngờ khi đọc được những thông tin bổ ích về dòng tộc họ Dương trên trang Quoc Hung Blog. Theo những cứ liệu hiện có, nhất là cuốn sách HỌ DƯƠNG VIỆT NAM của cụ Dương Văn Dật, một vị lão thành cách mạng, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài chính thì dòng họ Dương VN chúng ta là một họ lớn, có từ trước khi nước Văn Lang ra đời. Theo cách viết của chữ Hán, họ Dương có nhiều cách viết và cũng có nhiều nghĩa do cách viết. Tại Hội nghị BLL họ Dương toàn quốc năm 1992 tại Hà Nội, các bậc tiền bối đã thống nhất chọn chữ 楊 (trong Dương Đình Nghệ) để viết về họ Dương VN. Cũng qua tài liệu do Hội đồng dòng tộc họ Dương VN biên soạn, cụ Dương Thanh (lãnh tụ cuộc khởi nghĩa Dương Thanh) là khởi tổ họ Dương VN, cụ Dương Đình Nghệ là Thủy tổ họ Dương VN. Hiện nay, qua một số tài liệu do Viện Hán – Nôm sưu tầm và dịch thuật mới đây thì họ Dương ta có nhiều nhân vật được Vua Hùng trọng dụng, giữ nhiều trọng trách trong triều như Dương Minh Tiết…Hiện nay, do lịch sử có nhiều biến động nên họ Dương VN ta phân tán khắp nơi, trong Nam, ngoài Bắc, kể cả ở nước ngoài.Tộc phả, gia phả…thất truyền. Nhiều thế hệ họ Dương phải đổi sang họ khác khi bị các triều đại phong kiến truy sát hoặc được nhận làm con nuôi(trong đó có họ Đào, họ Nguyễn, họ Lý…). Riêng triều Lý kéo dài 125 năm trị vì thì từ đời thứ 5 (cụ Dương Hán) đến đời thứ 9 là người HỌ DƯƠNG mang họ Lý .
  Nay theo tâm nguyện của cháu con dòng tộc, các bậc cao niên họ ta đã thành lập Hội đồng dòng tộc họ Dương Việt Nam, trụ sở tại TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.Họ ta đã có nhiều hoạt động rất có ý nghĩa như khuyến học, khuyến tài, bồi đắp nguyên khí Việt, thành lập Hiệp hội Doanh nghiêp-Doanh nhân họ Dương toàn quốc…
  Kính mong quý cụ, quý bác, quý anh chị em trong tộc nhiệt tâm hưởng ứng chủ trương của dòng họ, kết nối để giúp nhau cùng phát triển.
  Người đưa thông tin: Đại tá Dương Xuân Bình, quê huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam. Hiện đang sinh sống tại TP Đà Nẵng. ĐTDĐ: 0903.566.333.- 098.252.0018. Email: xbinhca@gmail.com. Rất mong được các bậc cao niên và anh em trong họ tộc kết nối và chỉ giáo.
  Đà Nẵng, ngày 07/6/2013. Trân trọng kính chào.

 11. Dương Xuân Bình, said

  Trong bài viết vừa đăng, do lỗi đánh máy, xin được đính chính như sau :Riêng triều Lý kéo dài 125 năm trị vì thì từ đời thứ 5 (cụ DƯƠNG HOÁN) đến đời thứ 9 là người HỌ DƯƠNG mang họ Lý .
  Thành thật cáo lỗi cùng quý vị.
  Dương Xuân Bình

 12. Tien Duong said

  cám ơn những thông tin tiện ích để cho mọi thành viên họ dương được gần gũi nhau hơn.để thêm thông tin về họ dương KIM BẢNG-HÀ NAM.Tôi chia xẻ cho mọi thành viên hiểu thêm.thủy tổ đươc biết thuộc ngành tổ DƯƠNG QUÝ PHI-DƯƠNG ĐÌNH NGHỆ.mộ tổ ngự tại cồn hình cá chép tại xã tam thanh ý yên nam định.xưa thuộc( tổng tử vinh -thanh hóa).là cụ DƯƠNG PHÚC HƯNG.nhà thờ DƯƠNG TỘC tại xã yên lương-ý yên-nam định.nay đã liên lạc được các nghành tổ tại: nông vụ,động xuyên và thanh khê.nay nhờ diễn đàn này để được hiểu biết thêm về dòng họ DƯƠNG.cùng xây dựng họ DƯƠNG ta .thông tin mong đươc kết nối địa chỉ:duongtienbk@gmail.com.hoặc ban liên lạc hội đồng dòng tộc họ dương họ dương tel:02413856312.

 13. duong nam said

  xin kính chào các bậc tiền bối họ Dương, tôi rất quan tâm đến họ Dương Công hiện nay đang sinh sống tại Huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng Sơn, gốc gác của họ này như thế nào mong các bậc tiền bối chỉ giáo giúp để tôi có thể hiểu rõ hơn ạ. con, cháu họ Dương xin cảm ơn ạ.

 14. lulu dương said

  cháu họ Dương.ở Lục Ngạn Bắc Giang.cháu muốn biết thông tin về gia phả và nguồn gốc của họ mình,cháu rấy mong nhận được sự giúp đỡ ạ

 15. lulu dương said

  cháu họ Dương.ở Lục Ngạn Bắc Giang.cháu muốn biết thông tin về gia phả và nguồn gốc của họ mình,cháu rất mong nhận được sự giúp đỡ ạ

 16. Dòng họ Dương Đình ở Lạc Thổ Song Hồ Thuận Thành Bắc Ninh.
  Có lẽ cả họ dương cần 1 gia phả thống nhất do các chi họ Dương tổng hợp và làm 1 web site thống nhất

 17. Dương Đình – Dương Đình Cúc đã kháng cự ngoại xâm, cuối cùng phải chạy nạn vùng Thái Nguyên, Anh Em trong tộc Dương phải tứ xứ chăng ! Tôi chỉ biết qua khẩu phả là từ khi vua Mạc lộng quyền chấp chính, rồi dòng tộc Dương Tôi mờ dần, nay chỉ còn rõ 13 đời mà thôi ! Tộc Dương Tôi hiện cư ngụ xứ Thái Nguyên rất nhiều, riêng trong xã Huống Thượng, huyện Đồng Hỉ, tỉnh Thái Nguyên cũng nhiều chi nhánh lắm . Khi xưa Thái Nguyên là một Đạo cũng đã bao con cháu họ Dương tập trung nơi đây ! Đoàn kết chung sức, chung lòng là việc làm tốt, nhưng khó quá ! Năm mới xin kính chúc người anh em mang Họ Dương dồi dào sức khỏe, thành đạt !

 18. Dương Phương Lâm said

  Xin chào các vi tiền bối.
  Cháu chúc moi người làm ăn tốt,gia đình hạnh phúc.
  Cháu ở xã Thượng cốc,huyện Phúc Thọ,tp Hà Nội,cháu đã tham khảo về các thông tin ở trên.Theo như gia đình cháu,cũng chỉ biết từ các bậc tiền bối từ thế hệ cháu là 8đời,nên có tiền bối nào có biết thông tin về họ Dương ở Phúc Thọ địa chỉ như trên có thể gửi vào mail ở trên cho cháu nhé. Cháu xin cảm ơn.

 19. Trân trọng ra mắt quý vị! Tôi tên Dương Vĩnh Tuyến , nguyên quán Làng Hương Cần, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hiện đang sinh sống tại Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước. Chiếu theo gia phả, tôi là đời thứ 16 kể từ khi tiên tổ cất bước quân hành vào phương nam. Nay thấy trên bổn vị có chữ “Vĩnh” vậy trân trọng kính báo.

 20. Họ Dương làng Hương Cần, xã Hương Toàn, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế với 03 phái, gồm: Dương Vĩnh , Dương Công, Dương Xuân (nhánh Dương Đình thuộc Dương Xuân). 03 phái này cũng chung một mộ tổ, một nhà thờ họ. Họ Dương là một trong 06 họ gồm Hồ = Dương = Trần = Nguyễn = Lê = Bùi, tạo lập nên làng Hương Cần hiện nay. Trên bia mộ tổ Ngài Họ Dương có ghi: Hoằng Nông Quận.

 21. thông báo chung said

  DƯƠNG TỘC THÔN NGỌC TRỤC XÃ ĐÔNG LỖ HUYỆN ỨNG HÒA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GỒM 4 CHI ĐÃ XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ DƯƠNG NĂM 2011 , NGÔI MỘ TỔ ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG NĂM 1997 TRƯỞNG HỌ LÀ ÔNG DƯƠNG VĂN NGỌC, ĐÃ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIA TỘC GỒM 16 NGƯỜI, NGÀY KỴ TỔ VÀO NGÀY 19 THÁNG 3 ÂM LỊCH HÀNG NĂM CON CHÁU CÁC NƠI ĐỀU VỀ TỤ HỘI số diện thoại liên lạc 0979771272

 22. dương văn sửu said

  DƯƠNG TỘC THÔN NGỌC TRỤC XÃ ĐÔNG LỖ HUYỆN ỨNG HÒA THÀNH PHỐ HÀ NỘI, GỒM 4 CHI ĐÃ XÂY DỰNG NHÀ THỜ HỌ DƯƠNG NĂM 2011 , NGÔI MỘ TỔ ĐÃ ĐƯỢC XÂY DỰNG NĂM 1997 TRƯỞNG HỌ LÀ ÔNG DƯƠNG VĂN NGỌC, ĐÃ THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG GIA TỘC GỒM 16 NGƯỜI, NGÀY KỴ TỔ VÀO NGÀY 19 THÁNG 3 ÂM LỊCH HÀNG NĂM CON CHÁU CÁC NƠI ĐỀU VỀ TỤ HỘI số diện thoại liên lạc 0979771272 trong làng ngọc trục có 210 hộ nhưng họ dương chiếm 185 hộ gần hết cả làng là họ dương. trân trọng kính báo và nguyện cầu cho dòng tộc họ dương chúng ta mãi mãi phát triển và thành đạt

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: